Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska i wnioski organów kontrolnych


Wykaz kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w roku 2016

26‑10‑2018 14:47:39
  1. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim w dniach 29.09.2016 do 14.10.2016r. - Kontrolaproblemowa z zakresie udzielania zamówień publicznych i realizacji umówza okres od 01.01.2015r do 14.10.2016r.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w roku 2017

26‑10‑2018 14:48:33
  1. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim w dniu 05.07.2017 dot. weryfikacji dokumentacji związanej z rozliczeniem podatku VAT w okresie od stycznia 2017r. do maja 2017r.
  2. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim w dniu12.12.2017 dot. przeprowadzenia przeglądu w zakresie sprawdzenia działalności placówki wynikającej z art.10 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U.2017r. poz.59)
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w roku 2018

29‑05‑2020 09:35:34

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Kontrola sprawdzająca z wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 05.01.2017r.

Śląski Kurator Oświaty
Ewaluacja zewnętrzna całościowa, planowana.

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Przeprowadzenie przeglądu w zakresie sprawdzenia działalności placówki wynikająca z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 14.12.2016r Prawo oświatowe.

Śląski Kurator Oświaty
Planowanie i realizacja zadań wynikających ze sprawowanego przez dyrektora  nadzoru pedagogicznego, zgodnie z przepisami art. 55 ust.2   ustawy Prawo oświatowe.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w roku 2019

29‑05‑2020 09:38:01
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Kontrola kompleksowa w zakresie całokształtu gospodarki finansowej oraz organizacji kontrolowanej jednostki za okres od 01.06.2015r. do dnia zakończenia kontroli.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w roku 2020

29‑05‑2020 09:41:24

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wodzisławskiego
Kontrola w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w zakresie zadań statutowych Jednostki.

  1. W dniach 10.02.2020r. do 29.02.2020r. przeprowadzonokontrolę w zakresie zadań statutowych Jednostki, zadań zleconych z Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego – Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wodzisławskiego
  2. W dniu 18.08.2020r.przeprowadzono audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych – Firma: NOWATOR z Gliwic
  3. W dniu 16.10.2020r. przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych- Zakład Kominiarski Rafał Badura Marklowice
  4. W dniu 17.11.2020r. przeprowadzono kontrolę w zakresie ochrony przeciwpożarowej:Kontrolę przeprowadził Konserwator sprzętu ppoż. Pan Gabriel Nowak – z P.H.U Sprzętu BHP i P.Poż. BRAND-POŻ z Rybnika
  5. W dniu 27.11.2020r. przeprowadzono kontrolę z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku. Kontrolę przeprowadził Inspektor Nadzoru Pan Andrzej Mielańczyk
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w roku 2021

20‑01‑2022 22:35:52
W dniu 18.10.2021r. przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych- Zakład Kominiarski Rafał Badura Marklowice
W dniu 22.10.2021r. przeprowadzono kontrolę w zakresie ochrony przeciwpożarowej:Kontrolę przeprowadził Konserwator sprzętu ppoż. Pan Gabriel Nowak – z P.H.U Sprzętu BHP i P.Poż. BRAND-POŻ z Rybnika
W dniu 26.11.2021r. przeprowadzono kontrolę z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku. Kontrolę przeprowadził Inspektor Nadzoru Pan Andrzej Mielańczyk
W dniu 14.11.2021r. przeprowadzono kontrolę z okresowej „pięcioletniej” kontroli stanu technicznego budynku. Kontrolę przeprowadził Inspektor Nadzoru Pan Andrzej Mielańczyk
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w roku 2022

20‑02‑2023 21:55:39

W dniu 21.01.2022r. przeprowadzono przegląd w zakresie prowadzenia działalności placówki przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim

W dniu 09.02.2022r. przeprowadzono audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych przez Firmę: EDU ODO z Rybnika

W dniach od 14.09.2022r. do 30.09.2022r. przeprowadzono kontrolę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku

W dniu 30.09.2022r. przeprowadzono przegląd pomiarów ochrony przeciwporażeniowych przez Instalatorstwo Elektryczne mgr inż. Roman Magiera Wodzisław Śląski

W dniu 25.10.2022r. przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych przez Zakład Kominiarski Rafał Badura Marklowice

W dniu 18.11.2022r. przeprowadzono kontrolę z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku. Kontrolę przeprowadził Inspektor Nadzoru Pan Andrzej Mielańczyk

W dniu 25.11.2022r. przeprowadzono kontrolę w zakresie ochrony przeciwpożarowej: Kontrolę przeprowadził Konserwator sprzętu ppoż. Pan Gabriel Nowak – z P.H.U Sprzętu BHP i P.Poż. BRAND-POŻ z Rybnika

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim w roku 2023

10‑01‑2024 23:19:08

W dniu 02.03.2023r. przeprowadzono audyt bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych przez Firmę: EDU ODO z Rybnika.

W dniach od 20.03.2023r. do 31.03.2023r. przeprowadzono kontrolę przez Radę Powiatu Wodzisławskiego w Wodzisławiu Śląskim w zakresie wydatków, inwestycji i prowadzenia polityki finansowej Jednostki za rok 2022.

W dniach od 08.09.2023r. do 27.09.2023r. przeprowadzono ocenę działalności placówki w związku z procedurą akredytacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

W dniu 08.11.2023r. przeprowadzono przegląd w zakresie prowadzenia działalności placówki w związku z oceną pracy Dyrektora Placówki przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.

W dniu 09.11.2023r. przeprowadzono kontrolę przewodów kominowych przez Zakład Kominiarski Rafał Badura Marklowice.

W dniu 09.11.2023r. przeprowadzono kontrolę w zakresie wydajności oraz dorocznego przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych oraz okresowych przeglądów i napraw gaśnic: Kontrolę przeprowadził Konserwator sprzętu ppoż. Pan Gabriel Nowak – z P.H.U Sprzętu BHP i P.Poż. BRAND-POŻ z Rybnika.

W dniu 20.11.2023r. przeprowadzono kontrolę z okresowej „rocznej” kontroli stanu technicznego budynku. Kontrolę przeprowadził Inspektor Nadzoru Pan Andrzej Mielańczyk.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Janusz Rutkowski , w dniu:  26‑10‑2018 14:43:45
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rutkowski
email: informatyk@podn.wodzislaw.pl tel.:+48 32 7293242 fax: +48 32 7293242
, w dniu:  26‑10‑2018 14:43:45
Data ostatniej aktualizacji:
10‑01‑2024 23:21:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie