Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w jednostce


Wykaz rejestrów i ewidencji

 1. Rejestr szkoleń
 2. Rejestr dzienników doradców metodycznych i konsultantów
 3. Rejestr szkoleń pracowników w zakresie bhp
 4. Księga druków ścisłego zarachowania
 5. Rejestr wypadków
 6. Rejestr zamówień publicznych
 7. Ewidencja pieczęci
 8. Rejestr przesyłek wpływających
 9. Rejestr przesyłek wychodzących
 10. Ewidencja wydawanych poleceń wyjazdów służbowych
 11. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
 12. Ewidencja zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
 13. Wykaz zarządzeń dyrektora
 14. Księga kontroli
 15. Rejestr czytelników księgozbioru– program LIBRA 2000
 16. Rejestr wypożyczeń – program LIBRA  2000
 17. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 18. Rejestr skarg i wniosków
 19. Rejestr zamówień publicznych
 20. Rejestr formularzy zarządzania ryzykiem
 21. Rejestr wydawanych zaświadczeń
 22. Rejestr składanych wniosków ZFŚS
 23. Rejestr wydawanych skierowań na badania lekarskie
 24. Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych w składnicy akt

 

Sposób i zasady udostępniania danych w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

Informacje zawarte w prowadzonych w placówce rejestrach, ewidencjach i archiwach są udostępniane na pisemny  lub ustny wniosek w godzinach pracy, zgodnie z procedurami udostępniania informacji publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rutkowski
email: informatyk@podn.wodzislaw.pl tel.:+48 32 7293242 fax: +48 32 7293242
, w dniu:  20‑10‑2018 10:45:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rutkowski
email: informatyk@podn.wodzislaw.pl tel.:+48 32 7293242 fax: +48 32 7293242
, w dniu:  20‑10‑2018 10:45:55
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2018 10:51:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie