Zakres działalnościDziałalność Ośrodka

Organem prowadzącym Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli jest Powiat Wodzisławski, a nadzór pedagogiczny sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Działalność Ośrodka reguluje Statut zatwierdzony przez Radę Powiatu Wodzisławskiego oraz wynikające ze Statutu porozumienia zawarte między Starostwem a gminami.

Placówka służy pomocą wszystkim nauczycielom, pragnącym doskonalić swój warsztat metodyczny, a także prowadzi współpracę z instytucjami oświatowymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, bibliotekami pedagogicznymi i wydawnictwami.

Główne zadania Ośrodka to:

- Organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego.

- Organizacja i prowadzenie doskonalenia zawodowego - przedmiotowych konferencji i warsztatów metodycznych, szkoleń rad pedagogicznych, kursów doskonalących.

- Opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodyczno-dydaktycznych.

- Propagowanie i wspieranie wymiany doświadczeń między nauczycielami i szkołami.

- Prowadzenie informacji pedagogicznej.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Skiba , w dniu:  30‑01‑2011 14:10:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2011 15:06:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive