Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów prowadzonych w jednostce


Wykaz rejestrów i ewidencji

  1. Rejestr szkoleń
  2. Rejestr dzienników doradców metodycznych i konsultantów
  3. Rejestr szkoleń pracowników w zakresie bhp
  4. Księga druków ścisłego zarachowania
  5. Rejestr wypadków
  6. Rejestr zamówień publicznych
  7. Ewidencja pieczęci
  8. Rejestr przesyłek wpływających
  9. Rejestr przesyłek wychodzących
  10. Ewidencja wydawanych poleceń wyjazdów służbowych
  11. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych
  12. Ewidencja zatrudnienia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
  13. Wykaz zarządzeń dyrektora
  14. Księga kontroli
  15. Rejestr czytelników księgozbioru– program LIBRA 2000
  16. Rejestr wypożyczeń – program LIBRA  2000
  17. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
  18. Rejestr skarg i wniosków
  19. Rejestr zamówień publicznych
  20. Rejestr formularzy zarządzania ryzykiem
  21. Rejestr wydawanych zaświadczeń
  22. Rejestr składanych wniosków ZFŚS
  23. Rejestr wydawanych skierowań na badania lekarskie
  24. Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych w składnicy akt

 

Sposób i zasady udostępniania danych w prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach

Informacje zawarte w prowadzonych w placówce rejestrach, ewidencjach i archiwach są udostępniane na pisemny  lub ustny wniosek w godzinach pracy, zgodnie z procedurami udostępniania informacji publicznej.

Informacja wytworzona przez:
Janusz Rutkowski
email: informatyk@podn.wodzislaw.pl tel.:+48 32 7293242 fax: +48 32 7293242
, w dniu:  20‑10‑2018 10:45:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Janusz Rutkowski
email: informatyk@podn.wodzislaw.pl tel.:+48 32 7293242 fax: +48 32 7293242
, w dniu:  20‑10‑2018 10:45:55
Data ostatniej aktualizacji:
20‑10‑2018 10:51:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive