Misja i wizja placówki


Misja i wizja placówki:


Nadrzędnym celem placówki jest wspomaganie nauczycieli w ich wszechstronnym rozwoju zawodowym oraz udzielanie wsparcia szkołom i placówkom w ich działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej.

Uwzględniając kluczową rolę nauczycieli w realizacji zadań oświatowych, opracowujemy oferty doskonalenia zapewniające zaspokajanie potrzeb środowiska edukacyjnego.

Pracownicy PODN, doradcy metodyczni i pracownicy naukowi współpracujący z Ośrodkiem tworzą zespół ukierunkowany na podejmowanie działań innowacyjnych i realizację zadań w sposób kompetentny i profesjonalny.

Działalność Ośrodka stwarza możliwości i szanse podnoszenia jakości pracy pojedynczego nauczyciela oraz szkół i placówek oświatowych.

Osiągamy swoje cele czerpiąc z naszych dotychczasowych doświadczeń, wykorzystując twórcze postawy osób realizujących zadania Ośrodka i współpracując z szerokim środowiskiem edukacyjnym.

Otwartość i elastyczność w odpowiadaniu na potrzeby nauczycieli i szkół, rozwój nowoczesnej bazy dydaktycznej, życzliwość i klimat sprzyjający twórczym poszukiwaniom zapewniają właściwą jakość doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego realizowanego przez Ośrodek.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Skiba , w dniu:  30‑01‑2011 22:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
09‑05‑2011 14:55:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive